ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza w dniu ł9 lutego 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Na podstawie § 2 ww. uchwały dyrektor włocławskiej Delegatury KBW podał na stronie internetowej Delegatury informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Poniżej do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Jacek Kraszewski - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (23 lutego 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 lutego 2018, 08:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467