INFORMACJA Urzędu Miejskiego w Lubrańcu z dnia 21 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu ustalenia składów obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i  1349) i § 13 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

powiadamia się pełnomocników wyborczych:


czytaj treść informacji ... (96kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Koprowka - Urzędnik Wyborczy w Lubrańcu (21 września 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (21 września 2018, 19:53:36)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (24 września 2018, 14:22:29)
Zmieniono: poprawa załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 629