Budżet obywatelski

Budżet obywatelski

Ogłoszenie o naborze projektów w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku dla Miasta Lubraniec

(...) 2. Zgłoszenia projektów może dokonać mieszkaniec Lubrańca, w dniach od 11 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r. na formularzu zgłoszeniowym projektu do budżetu obywatelskiego w 2022 roku. Do formularza zgłoszenia zadania [...]

Ogłoszenie wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec na 2021 rok

Ogłoszenie wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec na 2021 rok [...]

Karta do głosowania budżet obywatelski Gminy Lubraniec na 2020 rok

Poniżej do pobrania dokument edytowalny: [...]

26.XI.2018 r. mija termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec na 2019 rok

Burmistrz Lubrańca zachęca mieszkańców Miasta Lubraniec do inicjowania zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Przypominamy, iż 26.XI.2018 r. mija termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec na 2019 rok, zgodnie z [...]

Wzory dokumentów do zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec

Poniżej do pobrania wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec Wersja edytowalna (.doc) [...]

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza zgłoszenia projektu i karty do głosowania do budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm .   Burmistrz  Lubrańca zarządza, co następuje: [...]

Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. [...]

metryczka