Sprawozdania finansowe za 2018r. Gminy Lubraniec i jednostek podległych


Skonsolidowany bilans Gminy Lubraniec za 2018 rok .

Skonsolidowany bilans Gminy Lubraniec za 2018 rok . (143kB) pdf


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok  Gminy Lubraniec - zbiorcze:


Bilans jednostki (167kB) pdf

Bilans z wykonania budżetu (134kB) pdf

Informacja dodatkowa (835kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (142kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (128kB) pdf


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok  jednostek podległych :

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Urzędu Miejskiego w Lubrańcu:

Bilans jednostki (166kB) pdf

Informacja dodatkowa (1171kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (143kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (128kB) pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu:

Bilans jednostki (163kB) pdf

Informacja dodatkowa (172kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (142kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (128kB) pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok jednostek oświatowych w Gminie Lubraniec:

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu:

Bilans jednostki (160kB) pdf

Informacja dodatkowa (180kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (138kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (124kB) pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu:

Bilans jednostki (161kB) pdf

Informacja dodatkowa (181kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (138kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (126kB) pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu:

Bilans jednostki (160kB) pdf

Informacja dodatkowa (181kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (138kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (124kB) pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Zespołu Szkół w Kłobi:

Bilans jednostki (161kB) pdf

Informacja dodatkowa (181kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (138kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (125kB) pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zgłowiączce:

Bilans jednostki (160kB) pdf

Informacja dodatkowa (180kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (138kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (125kB) pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie:

Bilans jednostki (161kB) pdf

Informacja dodatkowa (180kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (138kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (125kB) pdf

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Publicznego Gimnazjum w Siemnówku:

Bilans jednostki (161kB) pdf

Informacja dodatkowa (181kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (137kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (125kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (9 maja 2019)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 maja 2019, 09:00:45)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (14 czerwca 2019, 12:00:04)
Zmieniono: publikacja skonsolidowanego bilansu Gminy Lubraniec za 2018 rok .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1345