Wykaz glosowań radnych z XIII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ze względu na problemy techniczne (automatyczne zakończenie głosowania) przeprowadzono reasumpcję głosowania:
  1. Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubraniec w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,

  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz imiennego głosowania z XIII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu (5855kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz - inspektor ds. obsługi rady miejskiej (25 lutego 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (25 lutego 2020, 11:04:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298