Wykaz głosowań radnych z XX sesji Rady Miejskiej

W dniu 18 marca 2021 r. na wniosek 5 radnych odbyła się sesja Rady Miejskiej w Lubrańcu. 
Porządek obrad sesji był zgodny z otrzymanym wnioskiem o zwołanie sesji. 

By radni mogli uruchomić swoje terminale potrzebna była zmiana porządku obrad polegająca na dodaniu pkt 1 a - stwierdzenie quorum i pkt 1 b - przyjęcie porządku obrad.
Zgodnie z zapisem § 25 ust. 3 Statutu Gminy "Jeżeli z przyczyn technicznych przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 jest niemożliwe, przewodniczący rady przeprowadza głosowanie imienne w ten sposób, że wywołuje się z listy obecności kolejno radnych, którzy oddają głos przez wypowiedzenie jednego ze zwrotów : „ jestem za ”; „ jestem przeciw ”; „ wstrzymuje się ”
W związku z powyższym przewodniczący rady przeprowadził głosowanie imienne wywołując z listy obecności kolejno radnych
Imienny wykaz głosowań radnych nad poszerzeniem porządku obrad (190kB) pdf

Do pkt 1a
Szczegółowa lista obecności (179kB) pdf

Do pkt 1b
Głosowanie imienne nad przyjęciem nowego porządku obrad (184kB) pdf

Do pkt. 2 
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lubraniec w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubraniec oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Wniosek radnego Jacka Kowalewskiego o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały (185kB) pdf

Imienny wykaz głosowań radnych nad projektem uchwały (179kB) pdf

Do pkt 3
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli nie objętej planem pracy
Imienny wykaz głosowań radnych nad projektem uchwały (184kB) pdf

Do pkt 4
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Lubrańca
Imienny wykaz głosowań radnych nad projektem uchwały (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz - inspektor ds. obsługi rady miejskiej (18 marca 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (18 marca 2021, 13:25:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159