Sprawozdania finansowe za 2020r. Gminy Lubraniec i jednostek podległych.

Skonsolidowany bilans Gminy Lubraniec za 2020 rok .


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok  Gminy Lubraniec - zbiorcze:

Bilans jednostki (167kB) pdf

Informacja dodatkowa (375kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki (142kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (128kB) pdf


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok  jednostek podległych :

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Urzędu Miejskiego w Lubrańcu:


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu:


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok jednostek oświatowych w Gminie Lubraniec:

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu:

zbiorcze:

jednostkowe:


Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu:

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu:

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Zespołu Szkół w Kłobi:

metryczka


Wytworzył: Stanisław Piotr Budzyński - Burmistrz Lubrańca (8 czerwca 2021)
Opublikował: Wojciech Przybysz (8 czerwca 2021, 08:46:07)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (21 czerwca 2021, 13:50:36)
Zmieniono: publikacja bilansu skonsolidowanego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 626