CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Nowe obowiązki od 1 lipca 2021 roku

W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB)  zostały nałożone obowiązki na:

  • na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
    • w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
    • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego komunikatu o którym mowa w art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 28 października 2020 r. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.),
  • na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:
    • w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
    • w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust 1  ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

Od 1 lipca 2021r.  każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Szczegóły dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

metryczka


Wytworzył: GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO (16 czerwca 2021)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2021, 12:56:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458