Nabór wniosków do projektu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 28 czerwca 2021 r. planuje uruchomienie drugiego naboru wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Gminy Lubraniec do składania w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu w terminie do 31 lipca 2021 roku wniosków o odbiór odpadów pochodzenia rolniczego w celu przygotowania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lubrańcu inwentaryzacji posiadanych przez Państwa odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

Gmina Lubraniec po uzyskaniu od Państwa wniosków i sporządzeniu inwentaryzacji, w okresie do 15 września 2021 roku sporządzi i złoży wniosek o dofinansowanie na ten cel do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu oraz podpisania umowy o dofinansowanie to marzec 2022 rok. Odbiór odpadów nastąpi zaś w okresie od kwietnia do września 2022Roku po wyłonieniu wykonawcy zadania.

Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW” będą wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Lubraniec do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Warunkiem odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poniżej do pobrania :

Ogłoszenie - nabór wniosków - folie rolnicze (503kB) pdf

WNIOSEK O ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH Z TERENU GMINY LUBRANIEC (301kB) word

WNIOSEK O ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH Z TERENU GMINY LUBRANIEC (455kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Stanisław Piotr Budzyński - Burmistrz Lubrańca (24 czerwca 2021)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 czerwca 2021, 13:29:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375