Jednostki pomocnicze-sołectwa


Podstawa prawna :
Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. ).

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze sołectwa oraz dzielnice, osiedla i miasta. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.

Gmina i Miasto Lubraniec utworzyło następujące jednostki pomocnicze.
1) Sołectwo Annowo - Katarzyna Augustyniak
2) Sołectwo Bielawy - Jerzy Stanowski
3) Sołectwo Biernatki - Piotr Jakubowski
4) Sołectwo Bodzanowo - Stanisław Kubiak
5) Sołectwo Czajno - Zbigniew Iglewski
6) Sołectwo Dąbie Kujawskie - Agnieszka Jatczak
7) Sołectwo Dęby Janiszewskie - Dariusz Rzekanowski
8) Sołectwo Gołebin Parcele - Jarosław Młynarkiewicz
9) Sołectwo Gołębin Wieś - Krzysztof Pawłowski
10) Sołectwo Janiszewo - Krzysztof Kubiak
11) Sołectwo Kazanie - Magdalena Pawłowska
12) Sołectwo Kłobia - Benedykt Śmigielski
13) Sołectwo Koniec - Magdalena Kapuścińska
14) Sołectwo Kolonia Piaski - Jadwiga Sobieraj
15) Sołectwo Krowice - Jan Pawłowski
16) Sołectwo Lubraniec Parcele - Aleksandra Czerwińska
17) Sołectwo Lubrańczyk - Anna Daroszewska
18) Sołectwo Milżyn - Leszek Lewandowski
19) Sołectwo Milżynek - Ewa Kujawa
20) Sołectwo Ossowo - Lidia Wawrzonkowska
21) Sołectwo Rabinowo - Monika Karczmarz
22) Sołectwo Redecz Kalny - Mirosław Wróblewski
23) Sołectwo Redecz Wielki - Honorata Szwarc
24) Sołectwo Sarnowo - Barbara Kamińska
25) Sołectwo Siemnówek - Wiesław Krempczyński
26) Sołectwo Skaszyn - Krystyna Majewska
27) Sołectwo Smogorzewo - Tomasz Golubski
28) Sołectwo Sułkowo - Waldemar Majewski
29) Sołectwo Świątniki - Renata Leszczyńska
30) Sołectwo Wiktorowo - Agnieszka Pawlucy
31) Sołectwo Wola Sosnowa - Ewelina Nowakowska
32) Sołectwo Żydowo - Dariusz Lewandowski
33) Sołectwo Dobierzyn - Grzegorz Makowski
34) Lubraniec Miasto  - Magdalena Łukasik

Statuty sołectw oraz osiedla opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2003 roku Nr 48, poz. 786 -818, z 2005 r. Nr 132, poz. 2206 ).

Statuty sołectw Kazanie i Dobierzyn opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr 271 poz. 2710 z dn. 7.12.2011 roku.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (2 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (2 maja 2008, 10:25:57)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (23 stycznia 2019, 07:37:59)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11435