zamówienie na:

Kompleksowe usługi szkoleniowe wraz z realizacją programów wsparcia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Lubraniec, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

zamawiający: Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.M-GOPS.272.01.2012
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2012  16:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia udzielono w dniu 25 czerwca 2012 roku Regionalnemu Centrum Integracji Europejskiej ul. Toruńska 148; 87-800 Włocławek 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (112kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu (222kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (8 czerwca 2012, 10:20:22)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (10 lutego 2014, 14:09:38)
Zmieniono: Usunięcie siwz wraz z załącznikami

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1250