zamówienie na:

Modernizację drogi gminnej Krowice-Bielawy

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 02 czerwca 2016 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn