zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia na część pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą, czternastą zamówienia powierzono w dniu 21 czerwca 2016 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn. Wykonania zamówienia na część dziewiątą, trzynastą i piętnastą zamówienia powierzono w dniu 14 czerwca 2016 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (626kB) pdf
Wykonania zamówienia na część dziewiątą, trzynastą i piętnastą zamówienia powierzono w dniu 14 czerwca 2016 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2932kB) pdf
Ogloszenie o zamówieniu (383kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (506kB) pdf
Druk 'Formularz oferty' (168kB) word
Druk 'Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp' (230kB) word
Druk 'Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pzp' (136kB) word
Druk 'Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej' (27kB) word
Projekt umowy (286kB) pdf
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Rabinowo-Paniewek (14kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Annowo-Stok- Dąbie Kujawskie (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Bielawy - Kazanie (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Kolonia Piaski - Korzeszynek (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Kolonia Łódź - Milżynek (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Czajno-Bielki (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Sułkowo-Sułkówek (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Lubraniec Parcele - Redecz Kalny (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Krowice - Kąkowa Wola (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Żydowo - Agnieszkowo (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Biernatki - Sułkowo (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Bodzanowo-Paniewo (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Agnieszkowo-Dąbie Kujawskie (12kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - ulica Sportowa (11kB) zip
Kosztorys ofertowy, przedmiar robót - Droga Skaszyn (14kB) zip
Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych (963kB) pdf
Profil konstrukcyjny (74kB) pdf
Przekrój konstrukcyjny - Skaszyn (68kB) pdf
Plan sytuacyjny (7676kB) jpg
Oświadczenie wykonawcy (24kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (6 maja 2016, 14:03:18)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (22 czerwca 2016, 08:55:11)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 613