zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 8 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (na część pierwszą i drugą zamówienia) powierzono w dniu 04 sierpnia 2016 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn