zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2016
wartość: MNIEJSZA NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209.000 EURO
termin składania ofert: 5 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (część trzecia zamówienia) powierzono w dniu 02 września 2016 roku TU INTER Polska S.A. Przedstawicielstwo Centralne Toruń ul. Danielewskiego 6; 87-100 Toruń  
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (375kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (443kB) pdf
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią


Ogłoszenie o zamowieniu (23kB) word
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (768kB) pdf
Załącznik nr 4 (204kB) excel


metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (22 lipca 2016, 14:32:05)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (12 września 2016, 12:57:09)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 554