zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2016  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 10 października 2016 roku: część pierwsza zamówienia "BTA Insurance Company" SE Aleje Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa. Część druga zamówienia: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA ul. Szosa Chełmińska 146B; 87-100 Toruń  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (676kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (617kB) pdf

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią
Ogłoszenie o zamówieniu (231kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (242kB) word
Załącznik nr 4 (176kB) excel

metryczka


Odpowiada za treść: mgr Jerzy Pawłowski - sekretarz gminy
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (21 września 2016, 15:16:18)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (28 października 2016, 13:45:37)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 616