zamówienie na:

Przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 190679C Wiktorowo-Skaszyn

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 26 lutego 2019 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ul. Krzywa Góra 8/10 
Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert
Zgodnie z art. 38.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią:
Ogłoszenie o zamówieniu (237kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (404kB) pdf
Formularz oferty (17kB) word
Oświadczenie nr 2 (14kB) word
Oświadczenie nr 1 (16kB) word
Projekt umowy (213kB) pdf
Wykaz robót budowlanych (17kB) word
Dokumentacja projektowa cz. 1 (9921kB) zip
Dokumentacja projektowa cz. 2 (2137kB) zip
Projekt stałej organizacji ruchu (7875kB) zip
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2363kB) pdf
Przedmiar robót (pomocniczy) (1482kB) pdf
Zestawienie oznakowania (92kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (17 stycznia 2019, 14:28:50)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (26 lutego 2019, 13:14:35)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 954