zamówienie na:

Modernizację płyty stadionu miejskiego w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 10 kwietnia 2019 roku Panu Grzegorzowi Ludwickiemu i Panu Barnardowi Wójcikowi, prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą pn.: GB Technology S.C. ul. Garbarska 2; 25-826 Kielce 
Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert
Zgodnie z art. 38.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza zmieniony druk oferty w zakresie wysokości zabezpieczenia
Zgodnie z art. 38.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią:
Ogłoszenie o zamówieniu (232kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (435kB) pdf
Formularz ofertowy (150kB) word
Oświadczenie nr 2 (146kB) word
Oświadczenie nr 1 (148kB) word
Projekt umowy (244kB) pdf
Wykaz robót budowlanych (149kB) word
Dokumentacja projektowa cz. 1 (8843kB) pdf
Dokumentacja projektowa cz. 2 (8402kB) pdf
Dokumentacja projektowa cz. 3 (3130kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonania ii odbioru robót budowlanych (478kB) pdf
Przedmiar robót (pomocniczy) (181kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (6 marca 2019, 14:37:18)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (16 kwietnia 2019, 12:26:21)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 705