zamówienie na:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 3 900 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 26 kwietnia 2019 roku Bankowi Spółdzielczemu w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7, 87-890 Lubraniec 
Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert

Zamawiający, zgodnie z art. 38.4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamieszcza zmianę siwz, istotnych postanowień umowy i ogłoszenia o zamówieniu  w zakresie zmiany terminów realizacji transz kredytu oraz terminu składania ofert.
Termin składania ofert - 15 kwietnia 2019 roku godz. 9.00
Zgodnie z art. 38.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.
Zgodnie z art. 38.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Zamawiający, zgodnie z art. 38.4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamieszcza zmianę siwz, istotnych postanowień umowy i formularza cenowego w zakresie zmiany okresu kredytowania (ostatniej raty kredyt)

Ogłoszenie o zamówieniu (216kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (312kB) pdf
Druk oferty (16kB) word
Formularz cenowy (14kB) word
Oświadczenie nr 1 (13kB) word
Oświadczenie nr 2 (14kB) word
Istotne postanowienia umowy (156kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S (12294kB) pdf
Sprawozdanie Rb-NDS (2719kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N (1714kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z (2230kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S cz. 1 (12585kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S cz. 2 (12079kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (2 kwietnia 2019, 15:40:23)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (30 kwietnia 2019, 15:10:56)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661