zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - I etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (dla wszystkich części zamówienia) powierzono w dniu 03 czerwca 2019 roku Panu Markowi Smorczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn.ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Marek Smorczyńsk; OLSZA 3; 88-300 Mogilno 
Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią. W wyniku udzielonej odpowiedzi zmianie ulegają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, druk oferty, projekt umowy.
Ogłoszenie o zamówieniu (221kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (336kB) pdf
Formularz oferty (22kB) word
Oświadczenie nr 2 (14kB) word
Oświadczenie nr 1 (16kB) word
Projekt umowy (211kB) pdf
Dokumentacja projektowa - część pierwsza zamówienia (4668kB) zip
Dokumentacja projektowa - część druga zamówienia (2095kB) zip
Dokumentacja projektowa - część trzecia zamówienia (2544kB) zip
Dokumentacja projektowa - część czwarta zamówienia (3706kB) zip
Dokumentacja projektowa - część piąta zamówienia (3493kB) zip
Dokumentacja projektowa - część szósta zamówienia (1914kB) zip
Dokumentacja projektowa - część siódma zamówienia (2468kB) zip
Dokumentacja projektowa - część ósma zamówienia (1773kB) zip
Plan orientacyjny (3102kB) jpg
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (249kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (19 kwietnia 2019, 12:40:07)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (10 czerwca 2019, 11:45:52)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 629