zamówienie na:

Pzebudowę dróg gminnych - II etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 31 lipca 2019 roku Panu Markowi Smorczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. "Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza3;88-300 Mogilno - część pierwsza zamówienia i GIRDER sp. z o.o. sp. k. ul. Jana Pawła II 15; 87-800 Włocławek - część druga zamówienia 
Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.
Ogłoszenie o zamówieniu (238kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (399kB) pdf
Formularz ofertowy (18kB) word
Oświadczenie nr 2 (14kB) word
Oświadczenie nr 1 (16kB) word
Projekt umowy (233kB) pdf
Część pierwsza zamówienia - dokumentacja projektowa - opis cz. 1 (6532kB) pdf
Część pierwsza zamówienia - dokumentacja projektowa - opis cz. 2 (5880kB) pdf
Część pierwsza zamówienia - dokumentacja projektowa - rysunki cz. 1 (9133kB) pdf
Część pierwsza zamówienia - dokumentacja projektowa - rysunki cz. 2 (7673kB) pdf
Część pierwsza zamówienia - dokumentacja projektowa - rysunki cz. 3 (6122kB) pdf
Część pierwsza zamówienia - Przedmiar robót (81kB) pdf
Część pierwsza zamówienia - projekt organizacji ruchu - opis (1887kB) zip
Część pierwsza zamówienia - projekt organizacji ruchu - rysunki (8834kB) zip
Część druga zamówienia - dokumentacja projektowa, projekt organizacji ruchu, kosztorys ofertowy (7705kB) zip
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (6874kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (18 czerwca 2019, 14:48:28)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (5 sierpnia 2019, 13:25:59)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 715