zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej Bielawy

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 07 października 2019 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM sp. z o.o. ul Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 
Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert
Ogłoszenie o zamówieniu (226kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (335kB) pdf
Druk oferty (18kB) word
Oświadczenie nr 2 (14kB) word
Oświadczenie nr 1 (16kB) word
Projekt umowy (187kB) pdf
Dokumentacja projektowa (2060kB) zip
Kosztorys ofertowy (30kB) plik
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (249kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (12 września 2019, 13:42:48)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (18 października 2019, 13:56:54)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 394