zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 22 października 2019 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu PETROMOT ul. Konińska 45; 62-560 Skulsk 
Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert
Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie punktu 17 - prawidłowa data   - 26 września   2019   roku
  
Ogłoszenie o zamówieniu (213kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (344kB) pdf
Formularz oferty (19kB) word
Oświadczenie nr 1 (16kB) word
Oświadczenie nr 2 (18kB) word
Projekt umowy (103kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Skalska-Krawczyk - Dyrektor CUW w L-cu
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (26 września 2019, 12:50:07)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (22 listopada 2019, 14:20:17)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 473