zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2019
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 31 grudnia 2019 roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Al.Zwycięstwa 19; 87-860 Chodecz 
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zmówień publicznych, Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - projektu umowy, poprzez dostosowanie zapisów, dotyczących  składania sprawozdań do obowiązujących przepisów prawnych

Ogłoszenie o zamówieniu (137kB) pdf

Ogłoszenie - miniportal (ID postępowania) (290kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (378kB) pdf

Druk oferty (18kB) word

Oświadczenie nr 2 - grupa kapitałowa (14kB) word

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (132kB) plik

Projekt umowy (240kB) pdf

Załącznik nr 5 - Wykaz usług (12kB) word

Załącznik nr 6 - Sprzęt (15kB) word

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (357kB) pdf

Klucz publiczny (1kB) plik

Regulamin korzystania z systemu miniportal (152kB) pdf

Regulamin korzystania z epuap (138kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (5 listopada 2019, 15:20:09)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (3 stycznia 2020, 13:57:32)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 768