zamówienie na:

Poprawę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec II etap - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żydowie

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2020
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 08 lutego 2021 roku Panu Piotrowi Kurkowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn." ZAKŁAD USŁUG WIERTNICZYCH "STUDWIERT" Piotr Kurkowski POKRZYWNO 132; 86-330 MEŁNO  
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie punktu 8.1.c  oraz punktu 8.2. 
Zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia     18 stycznia 2021 roku do godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu (661kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (755kB) pdf
Formularz oferty (61kB) word
Oświadczenie nr 2 (58kB) word
Oświadczenie nr 1 (61kB) word
Projekt umowy (769kB) pdf
Projekt robót geologicznych (8011kB) zip
Projekt przyłącza - instalacja sanitarna (5982kB) pdf
Projekt przyłącza - instalacja elektryczna (6385kB) zip
Kosztorysy i przedmiary (1666kB) zip
Zgłoszenia i decyzje (6414kB) zip
Wykaz robót budowlanych (59kB) word
Wykaz osób (59kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (30 grudnia 2020, 14:13:22)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (15 lutego 2021, 11:10:39)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 710