zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - I etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Podstawowy, wariant 1
nr sprawy: ZP.271.2.2021
wartość: powyżej 130 000,00 zł i poniżej tak zwanych progów unijnych
termin składania ofert: 17 czerwca 2021  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 16 sierpnia 2021 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn 
Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 oraz art. 271 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.2019) Zamawiający informuje, że zmienia treść dokumentów postępowania w zakresie kosztorysu ofertowego na część drugą zamówienia w poz. 15, 16, 41 i 42. 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2021 roku do godz. 9:00 oraz zmienia swz (termin składania ofert) oraz załącznik nr 1 - formularz oferty (termin związania ofertą). Zmienione dokumenty znajdują się na stronie prowadzonego postępowania: www.miniportal.uzp.gov.pl


Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (31 maja 2021, 13:35:20)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (27 sierpnia 2021, 09:43:47)
Zmieniono: Korekta daty udzielenia zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 443