Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się06.06.2014

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

06.06.2014

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom trwale lub okresowo mającym trudności  w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W celu skorzystania z ww usług osoba zainteresowana zobowiązana jest zgłosić ten fakt na co najmniej 3 dni od terminu zdarzenia.

Zgłoszenie to można wnieść:
  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Lubrańcu ul. Brzeska 49; 87-890 Lubraniec;
  • faksem na numer tel.: 54-286-24-98;
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@lubraniec.pl ; 
  • ustnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. nr 2 stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i administracyjnej lub telefonicznie na numer 54-286-24-98 za pośrednictwem osoby przybranej.

Można skorzystać z gotowego formularza wniosku w kontaktach z Urzędem Miejskim w Lubrańcu

Korzystanie z tłumacza to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 ze zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (6 czerwca 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 czerwca 2014, 11:37:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 918