Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 grudnia 2016 roku TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. 99-300 Kutno; ul. Łąkoszyńska 127 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 08 grudnia 2016 roku Bankowi Spółdzielczemu w Lubrańcu ulica Ogrodowa 7;87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2016  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 24 października 2016 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu PETROMOT ul. Konińska 45; 62-560 Skulsk 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2016  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 10 października 2016 roku: część pierwsza zamówienia "BTA Insurance Company" SE Aleje Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa. Część druga zamówienia: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA ul. Szosa Chełmińska 146B; 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2016
wartość: MNIEJSZA NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209.000 EURO
termin składania ofert: 5 sierpnia 2016  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (część trzecia zamówienia) powierzono w dniu 02 września 2016 roku TU INTER Polska S.A. Przedstawicielstwo Centralne Toruń ul. Danielewskiego 6; 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Przebudowę ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Milżyn - Wola Sosnowa - Janiszewo - Sułkowo - Siemnówek

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 05 września 2016 roku FIRMIE INŻYNIERYJNO DROGOWEJ DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 8 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (na część pierwszą i drugą zamówienia) powierzono w dniu 04 sierpnia 2016 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia na część pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą, czternastą zamówienia powierzono w dniu 21 czerwca 2016 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn. Wykonania zamówienia na część dziewiątą, trzynastą i piętnastą zamówienia powierzono w dniu 14 czerwca 2016 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek  

zamówienie na:

Modernizację drogi gminnej Krowice-Bielawy

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 02 czerwca 2016 roku Włocławskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn 

zamówienie na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.

zamawiający: Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Lubrańcu ulica Słowackiego 22;87-890 Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2016  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 stycznia 2016 roku SIME Polska Trading sp. z o.o. ul. Warszawska 31; 96-500 Sochaczew 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)