Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2019
wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 31 grudnia 2019 roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Al.Zwycięstwa 19; 87-860 Chodecz 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego

zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Lubrańcu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 22 października 2019 roku Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu PETROMOT ul. Konińska 45; 62-560 Skulsk 

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej Bielawy

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 07 października 2019 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM sp. z o.o. ul Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Ubezpieczenie Zamawiającego - Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2019  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 września 2019 roku: część pierwsza i druga zamówienia - Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze ul. K Valdemara 63, Ryga, LV-1142 Łotwa, część trzecia zamówienia - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22;00-668 Warszawa, część czwarta zamówienia - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA SA ul. Danielewskiego 6; 87-100 Toruń 

zamówienie na:

Pzebudowę dróg gminnych - II etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 31 lipca 2019 roku Panu Markowi Smorczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. "Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza3;88-300 Mogilno - część pierwsza zamówienia i GIRDER sp. z o.o. sp. k. ul. Jana Pawła II 15; 87-800 Włocławek - część druga zamówienia 

zamówienie na:

Poprawę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec I etap: Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubrańcu"

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 listopada 2019 roku Panu Grzegorzowi Gudeckiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "TECHSAN" Grzegorz Gudecki Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn  

zamówienie na:

Przebudowę dróg gminnych - I etap

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia (dla wszystkich części zamówienia) powierzono w dniu 03 czerwca 2019 roku Panu Markowi Smorczyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn.ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH Marek Smorczyńsk; OLSZA 3; 88-300 Mogilno 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 3 900 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 26 kwietnia 2019 roku Bankowi Spółdzielczemu w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7, 87-890 Lubraniec 

zamówienie na:

Modernizację płyty stadionu miejskiego w Lubrańcu

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 10 kwietnia 2019 roku Panu Grzegorzowi Ludwickiemu i Panu Barnardowi Wójcikowi, prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą pn.: GB Technology S.C. ul. Garbarska 2; 25-826 Kielce 

zamówienie na:

Przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 190679C Wiktorowo-Skaszyn

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 1 lutego 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 26 lutego 2019 roku Firmie Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ul. Krzywa Góra 8/10 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)