Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 16 (z 16)

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
rejestr zmian informacji

publikacja klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL
Data: 2023-11-13 11:46:07
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli - Klauzula informacyjna - Wniosek o przyznanie dodatku węglowego
Data: 2022-08-19 10:54:00
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Data: 2022-03-22 11:45:03
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli - Klauzula informacyjna - udostępnianie wizerunku
Data: 2020-09-16 11:09:29
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli - Klauzula informacyjna - praktykanci, stażyści
Data: 2020-05-21 13:14:17
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli dla MGOPS
Data: 2020-04-10 10:13:38
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzul dot. monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19
Data: 2020-03-23 10:50:24
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja obowiązku informacyjnego odnośnie spraw załatwianych milcząco
Data: 2019-10-22 10:16:26
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli
Data: 2019-09-27 09:00:23
Autor: Wojciech Przybysz
zm. klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Data: 2019-09-10 11:38:14
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Data: 2019-07-16 14:47:15
Autor: Wojciech Przybysz
dodawanie klauzuli dot. monitoringu wizyjnego
Data: 2019-04-24 07:30:54
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli dot.przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach rady miejskiej
Data: 2018-11-22 14:32:05
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli
Data: 2018-06-05 22:58:44
Autor: Wojciech Przybysz
publikacja klauzuli
Data: 2018-06-05 14:33:41
Autor: Wojciech Przybysz
aktualizacja klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Data: 2018-05-28 10:47:31
Autor: Wojciech Przybysz
Zmiany o pozycjach 1 - 16 (z 16)

powrót do informacji »