NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/260/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2009zmieniająca uchwałę Nr XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XXXIII/260/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę Nr XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami )


UCHWAŁA Nr XXXIII/260/2009 RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU z dnia 29 grudnia 2009 r. (208kB) pdf

Załącznik nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK (130kB) pdf

Załącznik nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK (146kB) pdf

Załącznik nr 3 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2011 (255kB) pdf

Załącznik nr 3a ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU (218kB) pdf

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (147kB) pdf

Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. (80kB) pdf

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. ( po zmianach) (156kB) pdf

Załącznik nr 7 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. (160kB) pdf

Załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. (200kB) pdf

Załącznik nr 9 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne (po zmianie) (156kB) pdf


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (23 lutego 2010, 11:02:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1879