NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/261/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2009uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm. ) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XXXIII/261/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2009


uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm. ) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)


Rada uchwala co następuje:


UCHWAŁA NR XXXIII/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku (107kB) pdf

Informacja opisowa do budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2010 rok - uzasadnienie (385kB) pdf

BUDŻET NA 2010 ROK - D O C H O D Y (211kB) pdf

BUDŻET NA 2010 ROK - WYDATKI (675kB) pdf

Załącznik nr 3 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012 (233kB) pdf

Załącznik nr 3a ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU (201kB) pdf

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (141kB) pdf

Załącznik nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. (164kB) pdf

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. (145kB) pdf

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. (149kB) pdf

Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (152kB) pdf

Załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok (195kB) pdf

Załącznik nr 10 Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 roku (202kB) pdf

Załącznik nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (145kB) pdf

Załącznik nr 12 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne (153kB) pdf

Załącznik nr 13 WYKAZ DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2010 ROK (67kB) pdf

Załącznik nr 14 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2010 ROK (109kB) pdf


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (24 lutego 2010, 13:22:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2568