NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/266/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2009zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

Uchwała nr XXXIII/266/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2009


zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /R A D A   M I E J S K A
U C H W A L A :
 
 
§ 1  Zatwierdza się plany pracy komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały. (92kB) pdf
 
 
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
    PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
    Ryszard Czynszak

_______________________________________
[1] Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (25 lutego 2010, 23:03:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1786