NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/96/2011Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 listopada 2011określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

Uchwała nr VIII/96/2011
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 listopada 2011


określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )


UCHWAŁA NR VIII/96/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubraniec za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy fin (98kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 stycznia 2012, 13:40:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1502