Zarządzenie nr 73/2014Burmistrza Lubrańcaz dnia 12 listopada 2014w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 73/2014
Burmistrza Lubrańca
z dnia 12 listopada 2014


w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 73/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015 rok (357kB) pdf

Projekt uchwały ws. uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2015r. (549kB) pdf

Informacja opisowa (4542kB) pdf

Załącznik nr 1 - dochody (2239kB) pdf

Załącznik nr 2 - wydatki (4853kB) pdf

Załącznik nr 3 - zadania inwestycje realizowane w 2015 roku (1525kB) pdf

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody z budżetu w 2015r. (199kB) pdf

Załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. (366kB) pdf

Załącznik nr 6 - dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r. (174kB) pdf

Załącznik nr 7 - dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podst. porozumień między JST w 2015r. (188kB) pdf

Załącznik nr 8- wydatki ze środków funduszu sołeckiego na 2015r. (334kB) pdf

Załącznik nr 9 - dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015r. (232kB) pdf

Załącznik nr 10 - przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (94kB) pdf

Załącznik nr 11 - wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2015 rok (147kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (8 stycznia 2015, 09:32:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2015