Zarządzenie nr 62/2015Burmistrza Lubrańcaz dnia 12 listopada 2015w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok

Zarządzenie nr 62/2015
Burmistrza Lubrańca
z dnia 12 listopada 2015


w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015z dnia 12 listopada 2015 rokuw sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok (342kB) pdf

Załącznik nr 1- PROJEKT BUDŻETU GMINY LUBRANIEC NA 2016 ROK- DOCHODY (2128kB) pdf

Załącznik nr 2- PROJEKT BUDŻETU GMINY LUBRANIEC NA 2016 ROK- WYDATKI (4456kB) pdf

Załącznik nr 3- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku (932kB) pdf

Załącznik nr 4- Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. (192kB) pdf

Załącznik nr 5- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. (351kB) pdf

Załącznik nr 6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. (169kB) pdf

Załącznik nr 7- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. (184kB) pdf

Załącznik nr 8- Wydatki ze srodków funduszu sołeckiego na 2016 rok (369kB) pdf

Załącznik nr 9- Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku (241kB) pdf

Załącznik nr 10- Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (101kB) pdf

Załącznik nr 11- Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2016 rok (140kB) pdf

Informacja opisowa dla projektu budżetu Gminy Lubraniec na 2016 rok- uzasadnienie (4601kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (28 grudnia 2015, 08:41:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1782