Zarządzenie nr 51/2019Burmistrza Lubrańcaz dnia 15 października 2019w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

Zarządzenie nr 51/2019
Burmistrza Lubrańca
z dnia 15 października 2019


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi ... (czytaj dalej) (568kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (15 października 2019, 12:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1067