Zarządzenie nr 77/2022Burmistrza Lubrańcaz dnia 26 października 2022w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.”

Zarządzenie nr 77/2022
Burmistrza Lubrańca
z dnia 26 października 2022


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.”

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Lubrańca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. (293kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Ptaszyńska (26 października 2022, 11:36:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454