Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia. W oświadczeniach dokonano anonimizacji informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 rok : burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Stanisław Piotr Budzyński (673kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Marek Góreczny (662kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Jerzy Pawłowski (890kB) pdf - Sekretarz Gminy 

Ewa Janicka (673kB) pdf - Skarbnik Gminy 

Maria Brzezińska (775kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnej Opieki Społecznej

Zbigniew Wojciechowski (737kB) pdf - Dyrektor Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Mirosław Lewandowski (1063kB) pdf - Prezes Zarządu Zakładu Usłu7g Komunalnych Sp. z o. o.

Elżbieta Gawrysiak (896kB) pdf - Główna księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.

Leszek Borkowski (758kB) pdf - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubrańcu

Elżbieta Małkowska (910kB) pdf - Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 

Agnieszka Skalska - Krawczyk (633kB) pdf - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Elżbieta Jażdżewska (682kB) pdf - Dyrektor PSP w Sarnowie

Barbara Wysocka - Czajka (555kB) pdf - Dyrektor PSP w Zgłowiączce

Bożena Pawlik (519kB) pdf - Dyrektor PSP w Kłobi

Przemysław Sadziński (817kB) pdf - Dyrektor PSP w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (886kB) pdf - Zastępca Dyrektora PSP w Lubrańcu

Anna Bacciarelli (724kB) pdf - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu


Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Lubrańcu za 2020 rok:

Piotr Sławianowski (1110kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Zbigniew Siewierski (1167kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jacek Kowalewski (1174kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Grażyna Kruczkowska (1118kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Piotr Krygier (863kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Waldemar Majewski (1146kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Lidia Nowak (1124kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Magdalena Pawłowska (1122kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Magdalena Rybowska (1118kB) pdf - Radna Rady Miejskiej w Lubrańcu

Dariusz Rzekanowski (1169kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jarosław Sobczyński (474kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Lesław Stanisławski (1162kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Mirosław Stefański (1175kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Stefan Szczupakowski (1125kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

Jacek Urbański (1188kB) pdf - Radny Rady Miejskiej w Lubrańcu

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (28 maja 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (28 maja 2021, 12:20:04)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (30 kwietnia 2024, 10:36:07)
Zmieniono: publikacja oświadczeń po anonimizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3372