Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 3 listopada 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

              Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, [...]

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBRAŃCU z dnia 3 listopada 2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

                        Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i [...]

UCHWAŁA nr 2/2006 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lubrańcu z dnia 23 października 2006 roku

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r          Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z [...]

Uchwała Nr 1/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 18 października 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ) Miejska Komisja Wyborcza uchwala: [...]

Informacja o składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu oraz o organizacji pracy Komisji w czasie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i na burmistrza gminy

Skład Osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu   1. Marianna Wojciechowska     -  Przewodniczący Komisji 2. Agnieszka [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 15 września 2006r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

                Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.Nr 159, poz. [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 9 października 2006 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

                     Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików [...]

metryczka