Uchwała Nr 1/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubrańcu z dnia 18 października 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późn. zm. ) Miejska Komisja Wyborcza uchwala:
 
                                                          § 1
 
Powołać obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach od 1 do 7 uchwały
 
                                                          § 2
 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                          § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                       Przewodniczący
                                                                              Miejskiej Komisji Wyborczej
 
                                                                                  Marianna WojciechowskaZałącznik nr 1 
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
w Lubrańcu :

1.    Kazimiera Łączkowska - Przewodnicząca
2.    Artur Pruczkowski – Zastępca przewodniczącej
3.    Anna Czerwińska
4.    Zdzisław Osmólski
5.    Iwona Pankiewicz
6.    Anna Pińska
7.    Maria Jolanta Wrzesińska
8.    Michał Sobiech
9.    Agnieszka Brzuszkiewicz

Załącznik nr 2 
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
w Lubrańcu :

1.    Anna Jackowska – Przewodnicząca
2.    Anna Kaczmarek - Zastępca przewodniczącej
3.    Marek Wachowski
4.    Leon Kubiak
5.    Jan Krajewski
6.    Paweł Piotr Niewiadomski
7.    Ludwika Malinowska
8.    Mariola Romińska
9.    Alicja Świercz

Załącznik nr 3 
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
w Lubrańcu :

1.    Grażyna Kruczkowska – Przewodnicząca
2.    Jan Lewandowski – Zastępca przewodniczącej
3.    Dorota Stasiak
4.    Lidia Baranowska
5.    Irena Kaniewska
6.    Anita Krempczyńska
7.    Henryk Filipiak
8.    Jan Lewandowski
9.    Andrzej Kolanowski

Załącznik nr 4
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4
w Dąbiu Kujawskim :

1.    Ilona Waszak – Przewodnicząca
2.    Monika Poturalska – Zastępca przewodniczącej
3.    Janusz Jasiński
4.    Lucyna Halina Strzelecka
5.    Magdalena Żurańska
6.    Bartłomiej Kołodziej
7.    Monika Kuśmirek
8.    Przemysław Gaworzewski
9.    Agnieszka Skalska

Załącznik nr 5
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
w Zgłowiączce : 
1.    Jan Kwiatkowski– Przewodniczący
2.    Maria Podolska– Zastępca przewodniczącego
3.    Piotr Wysota
4.    Krzysztof Wawrzyniec Jaskólski
5.    Emilia Lewandowska
6.    Barbara Kwiatkowska
7.    Marianna Lewandowska
8.    Kazimiera Nowakowska
9.    Ewa Urszula Janicka

Załącznik nr 6
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6
w Sarnowie :

1.    Jacek Czynszak – Przewodniczący
2.    Anita Skrzypczyńska – Zastepca przewodniczącego
3.    Agnieszka Moczulska
4.    Zbigniew Jan Łączkowski
5.    Marzena Modrzejewska
6.    Sławomir Chumański
7.    Dorota Niedziółka
8.    Alicja Łączkowska
9.    Dariusz Sulkowski

Załącznik nr 7
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7
w Kłobi :

1.    Robert Bagiński – Przewodniczący
2.    Katarzyna Pasturczak – Zastępca przewodniczącego
3.    Andrzej Polnisiak
4.    Magdalena Chojnacka
5.    Kamil Bagiński
6.    Paweł Czynszak
7.    Mariola Krempczyńska
8.    Tomasz Szczerbiak
9.    Irena Krystyna Ptaszyńska

 

 metryczka


Wytworzył: Grażyna Szortyka (31 października 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (31 października 2006, 09:23:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4244