UCHWAŁA nr 2/2006 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Lubrańcu z dnia 23 października 2006 roku

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r


         Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242), Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu uchwala, co następuje:
                                                              § 1.
W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy
— Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach do Rady Miejskiej w Lubrańcu zarządzonych na dzień 12 listopada
2006 roku:
 
Numer 15 – Komitet Wyborczy Wyborców
                    Wspólnota Samorządowa
 
Numer 16 – Komitet Wyborczy Wyborców
                    POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
                           "PONAD PODZIAŁAMI"
 
Numer 17-   Komitet Wyborczy Wyborców
                        Dobry Gospodarz
 
                                                             § 2.
Miejska Komisja Wyborcza w Lubrańcu przyznaje numer liście kandydatów komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydatów w jednym okręgu wyborczym :


Numer 18 - Komitet Wyborczy Wyborców
                   „Pojednanie”


                                                             § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                   Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                      Marianna Wojciechowska  

metryczka


Wytworzył: Grażyna Szortyka (31 października 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (31 października 2006, 10:21:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2507