2007

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007

Zarządzenie Nr 83/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do eksploatacji i używania środki trwałe. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 31 [...]

Zarządzenie Nr 82/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia zlecenia na zimowe posypywanie jezdni dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Lubraniec w okresie od 21 grudnia 2007 roku [...]

Zarządzenie Nr 81/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia zlecenia na zimowe utrzymanie ulic powiatowych miasta Lubraniec w okresie od 21 grudnia 2007 roku do 15 marca 2008 roku. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 80/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia zlecenia na zimowe utrzymanie ulic gminnych miasta Lubraniec w okresie od 21 grudnia 2007 roku do 15 marca 2008 roku. Na podstawie art. 30 i [...]

Zarządzenie Nr 79/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie powołania zespołów spisowych. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. [...]

Zarządzenie Nr 78/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 77/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity [...]

Zarządzenie Nr 76/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 3 Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu zatwierdzonego Uchwałą [...]

Zarządzenie Nr 75/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 179 i 180 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o [...]

Zarządzenie Nr 74/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 31 października 2007 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 73/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 31 października 2007 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej.  Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 72/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 31 października 2007 roku w sprawie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity z 2001 roku [...]

Zarządzenie Nr 71/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 15 października 2007 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 70/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 15 października 2007 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 69/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 15 października 2007 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 68/2007

zmieniające uchwałę Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 67/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 08 października 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 66/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 08 października 2007 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 65/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 5 października 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu Pani Annie Jakóbowskiej. Na podstawie art. 31 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 64/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 2 października 2007 roku w sprawie określenia wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2008 rok. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( [...]

ZARZĄDZENIE Nr 63/2007

Burmistrza Gminy i Miasta  Lubraniec z  dnia  28   września  2007  roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia agregatów prądotwórczych.     Na  podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 62/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr [...]

Zarządzenie Nr 61/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr [...]

Zarządzenie Nr 60/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.  Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 59/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia  25 września 2007 roku w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie  art.  48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia  2001r –  [...]

Zarządzenie Nr 58/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 września 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych za obiady dla dzieci i pracowników szkółNa podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001r. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 57/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 17 września 2007r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności wynajmu pomieszczeń szkolnych.  Na podstawie art. 30 ust. 1 i  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 56/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 7 września 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu.Na podstawie art. 187 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach [...]

ZARZĄDZENIE NR 55 /2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 06 września  2007 roku  w  sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej  pracowników samorządowych. Na podstawie art.  33 ust. 2 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 54/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst [...]

Zarządzenie Nr 53/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia pełniącego obowiązki dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku Na podstawie art. 36a ust. 1, 4a ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Zarządzenie Nr 52/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbiu Kujawskim Na podstawie art. 36a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie [...]

Zarządzenie Nr 51/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu Na podstawie art. 36a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tj. [...]

Zarządzenie Nr 50/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce Na podstawie art. 36a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie [...]

Zarządzenie Nr 49/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Publicznego Gimnazjum w Lubrańcu   Na podstawie art. 36a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 07 września 1991r.o systemie [...]

Zarządzenie Nr 48/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 47/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 24 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 46/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z [...]

Zarządzenie nr 45/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 2 sierpnia 2007 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr [...]

Zarządzenie Nr 44/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr [...]

Zarządzenie Nr 43/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr [...]

Zarządzenie Nr 42/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 02 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 41/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i jednolitego stroju. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 40/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania odbioru wykonania podbudowy i części robót ziemnych inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Rabinowo – Czajno. Na [...]

Zarządzenie Nr 39/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia ceny wynajmu kabiny TOI – TOI przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Nr 38/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia cen zbytu betonów B-3, B-10, B-15 produkowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.  Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie nr 37/2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia  kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. [...]

Zarządzenie nr 36/2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lubrańcu Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z [...]

Zarządzenie nr 35/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 [...]

Zarządzenie Nr 34/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 29 czerwca 2007 rokuw sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.    Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 33/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.    Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 31/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie skierowania do sprzedaży działek przeznaczonych pod budowę garaży.   Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 [...]

Zarządzenie Nr 30/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 28 maja 2007 roku w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowanej działki.   Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 29/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 28 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji  Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. [...]

Zarządzenie Nr 28/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 28 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z [...]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 28 maja 2007rw sprawie powołania komisji do podziału i zniszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r .Na podstawie art.31 i 33 ust ustawy z dnia 08 marca [...]

Zarządzenie Nr 26/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 17 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. [...]

Zarządzenie Nr 25/2007

Zarządzenie Nr 25/2007BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 4 maja 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu   Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 24/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 4 maja 2007 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. [...]

Zarządzenie Nr 23/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 25 kwietnia 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia cen zbytu wyrobów produkowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.  Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 22/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.    Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie [...]

Zarządzenie nr 25 a /2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia  4 maja 2007 rokuw sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. [...]

ZARZĄDZENIE nr 21/2007

w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i dodatkowe pomieszczenia gospodarcze  [...]

Zarządzenie Nr 20/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 02 kwietnia 2007 roku  w sprawie powołania komisji  Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 19/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie likwidacji pozostałych środków trwałych.   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst [...]

ZARZĄDZENIE Nr 18/2007

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec [...]

Zarządzenie Nr 17/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcuz dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji do spraw naboru na stanowisko urzędnicze Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 16/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. [...]

Zarządzenie Nr 15/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. [...]

Zarządzenie Nr 14/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 19 marca 2007 r.  w sprawie powołania komisji. I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 12/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu stanowiącej drogę.    Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 [...]

Zarządzenie Nr 11/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 16 lutego 2007 roku  w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanych działek gruntu.   Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w [...]

Zarządzenie Nr 10/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 16 lutego 2007 roku  w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanych działek gruntu.    Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku [...]

Zarządzenie Nr 9/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu użytkowego.   Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia [...]

Zarządzenie Nr 8/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 7/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 15 lutego 2007rw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2007 roku [...]

Zarządzenie Nr 6/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 7 lutego 2007 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 31 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 5/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie: –   art. 31 i 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 4/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2007 rok   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Zarządzenie Nr 3/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie: –  art. 31 i 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 2/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 1/2007 Burmistrza G. i M. Lubraniec z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofe

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności [...]

metryczka