2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 4/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 23 stycznia 2007 roku
 
w sprawie przyjęcia gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2007 rok 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w  związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. Nr 210, poz. 1745 )
 
                                         zarządzam, co następuje:
 
                                                       §  1
 
Przyjmuje się gminny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2007 rok stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
                                                       §  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                       §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                            L u b r a n i e c
 
                                                                                  mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (23 stycznia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 marca 2007, 12:57:44)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (9 marca 2007, 12:58:51)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1624