2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 11/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 16 lutego 2007 roku
  
w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanych działek gruntu.  
 
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) 
 
                                              z a r z ą d z a m
 
                                                     §  1
 
Skierować do sprzedaży w drodze przetargu działki gruntu położone w Lubrańcu przy ul. Wojska Polskiego 3 oznaczone numerami:
– działka nr 642/8 o pow. 2232 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00068119/3
– działka nr 642/11 o pow. 1831 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047248/6
 
                                                     §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                      Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (6 kwietnia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 kwietnia 2007, 10:54:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1625