2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 14/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 19 marca 2007 r.
  
w sprawie powołania komisji.
 
I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :
- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
 
1. Powołuje komisję w składzie :
 
1.   Przewodniczący                  - Andrzej Kolanowski
2.   Członek                            - Alicja Skrzypczyńska
3.   Członek                            - Jarosaw Koprowski     
 
do przeprowadzenia odbioru technicznego przyłączy wodociągowych w miejscowościach Koniec, Dobierzyn, zrealizowanych w ramach inwestycji: „ Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości : Dąbie Kujawskie, Koniec i Dobierzyn ”.
 
2. Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.
 
Prace komisji mogą rozpocząć się przypełnym składzie.
 
 
 
Lubraniec, dnia 19 marca 2007 r.
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (10 kwietnia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (10 kwietnia 2007, 13:11:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495