2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 23/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia cen zbytu wyrobów produkowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.
 
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
 
                                         Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
                                                            zarządza:
  
                                                                §  1
 
 
 
Wyrazić zgodę na propozycje zawarte we wniosku Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu, dotyczące zatwierdzenia cen zbytu wyrobów produkowanych przez ten Zakład.
Cennik poszczególnych wyrobów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
                                                                §  2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu.
 
                                                                §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
 
Załącznik do zarządzenia:
 
Zakład
Usług Komunalnych
87-890 Lubraniec
ul. Słowackiego 22
tel. (0-54) 286-21-24, 286-22-17
NIP: 888-001-24-70
 
 
 
                                                    C E N N I K
 
·          kostka brukowa 60 mm szara                             -   38,00 zł   /1 m2 
·          kostka brukowa 80 mm szara                             -   40,50 zł   / 1 m2
·          bloczki betonowe 0,38 x 0,24 x 0,14                    -    4,60 zł   / 1 m2
·          obrzeże trawnikowe szare 0,50 x 0,20 x 0,06        -    4,70 zł   / 1 szt.
·          krawężnik drogowy szary 0,50 x 0,30 x 0,15         -   10,50 zł   / 1 szt.
·          słupki pomiarowe – graniczniki                            -     4,60 zł. / 1 szt.
·          płytki chodnikowe 0,35 x 0,35                             -     4,10 zł. / 1 szt.
·          beton B – 10                                                     - 233,40 zł. / 1 m3
·          beton B – 15                                                     - 252,20 zł. / 1 m3
·          mieszanka betonowa podsypka                           -   99,80 zł. / 1 m3
 
                 Ceny zawierają podatek VAT.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (4 czerwca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (4 czerwca 2007, 09:05:06)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (4 czerwca 2007, 09:16:47)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1812