2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 30/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 28 maja 2007 roku
 
w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowanej działki.  
 
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami )
 
 
                                                    z a r z ą d z a m
 
                                                           §  1
 
Skierować do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 679 o powierzchni 330 m2 położoną w Lubrańcu przy ul. Kaliskiej. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta nr 53318.
 
                                                           §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Jolanta Chudyk (11 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 września 2007, 12:18:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1499