2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 34/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego.  
  
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) 
 
                                                      z a r z ą d z a m
 
                                                              § 1
 
Skierować do sprzedaży lokal mieszkalny o pow. 39,69 m2 oznaczony numerem 6 położonym w budynku nr 26 w Lubrańcu przy ul. Szkolnej wraz z lokalami przynależnymi tj. piwnicą  o powierzchni 3,6 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 6,0 m2 na działce oznaczonej nr 263/2 o powierzchni 0,5561 ha.
Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta 51771.
 
                                                              §  2
 
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu ma dotychczasowy najemca.
 
 
                                                              §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Jolanta Chudyk (11 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 września 2007, 12:31:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1604