2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie nr 36/2007

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Lubrańcu


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) oraz art. 5c pkt 2 i art. 36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zmianami2)
                                                        zarządzam:

czytaj treść zarządzenia.... (65kB) pdf

metryczka


Wytworzył: ZOEASiPS (11 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 września 2007, 13:35:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1356